İngilizce Hikaye Kitapları


İngilizce Hikaye Kitapları

Hikaye kitapları, dil öğreniminde etkin birer enstrümandır ve İngilizce dil öğrenimi de bundan bağımsız değildir.

Dil Öğretiminde Alt Başlıklar

Tüm dillerde olduğu gibi İngilizce dil eğitiminde de okuma, yazma, konuşma, dinleme gibi alt başlıklar vardır. Hikaye kitapları öncelikle okuma alanının bir alt etkinliği olsalar da ebeveyn veya diğer büyüklerin henüz okuma-yazma bilmeyen çocuklarına kitap okuma örneğinde olduğu gibi etkin birer dinleme ve sonrasında hakkında sorulan sorular, üzerine yapılan yorumlarla yine etkin bir konuşma enstrümanı haline gelebilmektedirler.

Seçilecek Olan İngilizce Hikaye Kitabının İçeriği

Seçilen İngilizce hikaye kitapları bol resimli, özellikle hikayede geçen çocukların bilemeyebileceği fazla sayıda kelime içermemelidir. Bununla beraber bu türden kelimelerin resimle veya başka bir şekilde anlatıldığı ve böylece çocuklara yeni kelime dağarcığının öğretilmesine yardımcı olacak türden kitaplar olmalıdırlar.

İngilizce Hikaye Kitaplarının Sınıflandırılmaları

İngilizce hikaye kitaplarında belki de diğer hiçbir dilin kitaplarında olmadığı kadar okuyucuya ve de kitapları seçenlere yardımcı olacak türden sınıflamalar mevcuttur. "Reader First" benzeri "Accelerated Reader", "Star Reader" ve benzeri özellikle çocukların okumalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen programlar kapsamındaki kitaplar; kelime içeriğinden, konuya, yazı tipinden, cümle yapısından, resim içeriğine vb. birçok konuya dair kitaba ilişkin bilgileri sunarlarken, Türkiye'de daha çok karşılaşılan İngilizce hikayeler kitaplarında da en azından bir seviye sınıflandırılması görülmektedir.

Yukarıda bahsedildiği kadar kapsamlı olmasa da belirtilen seviye, başta kelime içeriği olmak üzere cümle yapısı, konu vb. hakkında okuyucuya bilgi vermelidir. Yayınevine göre seviye derecelendirme yöntemleri değişiklik gösterse de söz konusu seviyeler, genelde kitapların arka kapaklarında kısaca açıklanmaktadır. Her halükarda, okuma-yazma bilmeyen çocuklar için gerekecek olan seviyenin en düşük seviye olduğu aşikardır.

İngilizce Hikaye Kitapları Nasıl Değerlendirilmeli?

Bununla birlikte en düşük seviye dışında yukarıda da bahsettiğimiz gibi kitabın bol resim içermesi ve çocuğun ilgisini çekecek bir konuda örneğin, tren ya da doğum günü vs. olması da ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konular arasındadır. Böyle yapıldığı takdirde uykudan önce ebeveynle çocuğun kitap okuma etkinliği, bir alışkanlık haline gelebilecek ve İngilizce'ye kulak aşinalığı sağlayacaktır. Bununla beraber ciddi bir İngilizce bilgisinin alt yapısı oluşturulmuş olmakla yetinmeyecek, ebeveynin çocuğuyla beraber olabileceği ve duygusal ilişki kurabileceği bir faaliyetin kazanımı da söz konusu olacaktır.

 

İngilizce hikaye kitaplarını incelemek için tıklayın.


Yorum Bırakın


Yorumunuz onaylandıktan sonra sitede görünecektir.